بـه چـشـمـهـایـت بگــو . . .نـگـاهـم نـڪـنـنـد ...بـگـو وقـتـے خـیـره ات مـے شـومسرشـاטּ بـه ڪـار خـودشـاטּ بـاشـد . . . !نـه ڪـه فـڪـر ڪـنـے خـجـالـت مـے ڪـشـم هـا . . .نـه !حـواسـم نـیـسـت . . .عـاشـقـت مـی شـوم . . .

اگر در آغوشت بگیرم رهایت نمى کنم!!

فکرهایت را بکن بعد بیا

/ 0 نظر / 17 بازدید