کاش باران بگیرد و شیشه بخار کندو من همه ی دلتنگیهایم را رویش "هـــا" کنمو با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم...ک.ک.ا (عرفا)

/ 0 نظر / 12 بازدید